Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 
 

 

Pełna nazwa

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Leśnej

 

Adres

 

59 – 820 Leśna, ul. Pocztowa 10

 

E-mail

 

mgops@lesna.pl

 

Strona www

 

www.mgops-lesna.pl

Telefon(y)

757211494

Fax

757210672

NIP

Regon

 

KRS* (opcjonalnie)

613-138-53-57

003271277

 

Rachunek bankowy

49 8392 0004 4200 0521 3000 0010

 

Opis zadań

Do zadań Ośrodka należą w szczególności:

-         analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej

-         przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń

-         praca socjalna

-         prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socajlnej

-         realizacja zadań wynikających z potrzeb społecznych

-         rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb

   
   
 

Liczba odwiedzin : 7113
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Leśnej
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Roszkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Roszkowski
Czas wytworzenia: 2011-03-29 12:03:19
Czas publikacji: 2018-10-01 20:42:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak