Szkoła Podstawowa w Smolniku 

 
 

 

Pełna nazwa

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku         

 

Adres

 

Smolnik 51B/52  

59-820 Leśna

 

E-mail

 

spsmolnik@vp.pl

 

Strona www

 

http://spsmolnik.pl/

Telefon(y)

tel.  75 72 11 312

Fax

fax  75 72 11 312

NIP

Regon

KRS* (opcjonalnie)

NIP 613-12-09-353

Regon 001068945

Rachunek bankowy

Rachunek bankowy:

94 8392 0004 4200 8921 2000 0010

 

Opis zadań, działalności itp.

CELEM NASZYM JEST:

- indywidualny i wszechstronny rozwój ucznia

- wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę i pracę

Szanujemy się wzajemnie i wspieramy.

Jesteśmy szkołą bezpieczną.

Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.

Wpajamy system wartości etycznych i moralnych.

Przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym.

Budzimy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno.

 

 

 

MISJA SZKOŁY:

- uczymy prawdy

- kształtujemy piękno

- wychowujemy do twórczego działania w samodzielnym życiu

DZIAŁAMY PO TO, ABY:

Nasi uczniowie – maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie:

- intelektualnym

- duchowym

- społecznym

- emocjonalnym

- fizycznym

Ich rodzice – darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania

Nauczyciele – mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy

Szkoła – cieszyła się uznaniem środowiska i była oazą dobrego i mądrego świata

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA NASZA SZKOŁA REALIZUJE POPRZEZ:

- organizowanie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych

- udział uczniów w konkursach

- przygotowanie imprez kulturalnych dla społeczności lokalnej np. wieczorów poetyckich, montażów słowno- muzycznych z okazji 3-go maja, 11-go listopada, itp.

- organizowanie wyjazdów do teatru, filharmonii, kina

- pozyskanie środków zewnętrznych (np. unijnych) na wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych

- organizowanie wycieczek krajoznawczych z bogatym programem poznawczym dotyczącym historii regionu, jego zabytków, położenia geograficznego, środowiska przyrodniczego i ciekawostek itp.

NASZA SZKOŁA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRACA NA ROZWÓJ FIZYCZNY ORAZ NA ZDROWY TRYB ŻYCIA POPRZEZ:

Organizowanie różnorodnych zajęć sportowych takich jak:

- gry i zabawy sprawnościowe na wesoło dla klas I-III

- zajęcia z piłki nożnej dla klas I-III

- SKS-y specjalizujące się w piłce siatkowej

- rozgrywki w unihokeja

- wyjazdy na basen

- treningi na nartach biegowych trasami wytyczonymi na boisku szkolnym

- rajdy rowerowe

- turnieje tenisa stołowego

- zawody lekkoatletyczne

- marsze na orientację

- rajdy piesze

 

Zdjęcie (zdjęcia)

 

 

 

 

Osoba do kontaktu, jej stanowisko, tel. e-mail, fax, itp.

 

Dyrektor szkoły – Beata Czeczot

spsmolnik@vp.pl

tel (fax) 75 72 11 312

 

Liczba odwiedzin : 3234
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Leśnej
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Roszkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Słodziński
Czas wytworzenia: 2011-03-29 12:01:25
Czas publikacji: 2016-06-16 11:13:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak