Gimnazjum w Leśnej 

 

Gimnazjum w Leśnej

 

Pełna nazwa

 

GIMNAZJUM W LEŚNEJ

Adres

 

ul. Kościuszki 7-9

59-820 Leśna

 

E-mail

 

gimnazjumlesna@post.pl

 

Strona www

 

www.gimnazjumlesna.pl

Telefon(y)

75-72-11-573,

75-72-11-248

Fax

75-72-11-573

NIP

Regon

KRS* (opcjonalnie)

613-14-08-207

230842028

Rachunek bankowy

95 8392 0004 4200 9133 3000 0010

RACHUNKI BIEŻĄCE INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH

 

19 8392 0004 4200 9133 3000 0020

RACHUNKI BIEŻĄCE POMOCNICZE INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH

 

40 8392 0004 4200 9133 3000 0030

RACHUNKI ZFŚS INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH PLN

 

 

 

Opis zadań, działalności

Gimnazjum w Leśnej powstało 1 września 1999 roku. Jest jedyną szkołą tego rodzaju na terenie gminy Leśna. Przygotowane są w nim miejsca dla wszystkich absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w miejscowościach Bartoszówka, Grabiszyce Dolne, Grabiszyce Górne, Grabiszyce Średnie, Kościelniki Górne, Kościelniki Górne-Janówka, Kościelnki Średnie, Leśna, Miłoszów, Pobiedna, Smolnik, Stankowice, Stankowice-Sucha, Szyszkowa, Świecie, Wolimierz, Zacisze, Złotniki, Złoty Potok. Gmina zapewnia dowóz uczniów do siedziby szkoły.

Budynki dydaktyczne mieszczą się przy ul. Kościuszki 7-9 w Leśnej, sala gimnastyczna przy ul. Świerczewskiego 10, stołówka szkolna przy ul. Sienkiewicza 60. Szkoła dysponuje dwunastoma salami dydaktycznymi, nowoczesną pracownią internetową wyposażoną w czternaście stanowisk komputerowych, salą gimnastyczną o powierzchni 235 m2. Biblioteka szkolna posiada bogaty księgozbiór (10.588 woluminów) i jest również internetowym centrum edukacji multimedialnej. Przed rozpoczęciem lekcji i po ich zakończeniu można spędzić czas w dobrze wyposażonej szkolnej świetlicy. Szkolna stołówka oferuje uczniom i pracownikom szkoły smaczne i niedrogie obiady dwudaniowe.

            Kadra szkoły dąży do tego, aby stworzyć klimat sprzyjający rozwojowi każdego ucznia. Pragnie, aby gimnazjaliści uczyli się i wychowywali w atmosferze wzajemnej tolerancji, poszanowania prawa do godności osobistej. W swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską.

            W szkole realizuje się wiele autorskich programów edukacyjnych, które zostały opracowane w odpowiedzi na potrzeby środowiska i społeczności szkolnej – rodziców, uczniów i nauczycieli. Bardzo dużym uznaniem cieszą się programy z zakresu edukacji medialnej i sztuki estradowej oraz edukacji regionalnej obejmującej tradycje mieszkańców naszej Małej Ojczyzny. Szeroki zakres działań obejmuje realizacja „Programu szkoły promującej zdrowie”, który integruje działania z zakresu edukacji zdrowotnej i włącza do działań prozdrowotnych całe środowisko lokalne.

            Przygotowanie kadry pedagogicznej i oferta edukacyjna szkoły stwarza uczniom szansę osiągania sukcesów w wielu dziedzinach. Wśród uczniów naszej szkoły mamy laureatów wojewódzkiego etapu konkursu z języka polskiego z elementami sztuki oraz konkursu historycznego z elementami WOS organizowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty przy współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu w ramach bloku zDolny Ślązak Gimnazjalista. Jedna z uczennic jest laureatką Dolnośląskiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Drużyna chłopców zdobyła tytuł mistrzowski w finale Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży w Unihokeju Chłopców, drużyna dziewcząt zajęła II miejsce w finale Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży w Aerobiku Rekreacyjnym. Od wielu lat uczennice naszej szkoły zdobywają czołowe lokaty w etapach rejonowych i wojewódzkich Zawodów z Zakresu Udzielania Pierwszej Pomocy organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Euroregion Nysa.

 

Zdjęcie (zdjęcia)

 Budynek Gimnazjum w Leśnej

Zajęcia w Gimnazjum w Leśnej

Osoba do kontaktu, jej stanowisko, tel. e-mail, fax, itp.

Teresa Boczula

Dyrektor szkoły

tel/fax 75 72 11 248

           75 72 11 573

e-mail: gimnazjumlesna@post.pl

 


Liczba odwiedzin : 1740
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Leśnej
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Roszkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Słodziński
Czas wytworzenia: 2011-03-29 13:31:26
Czas publikacji: 2017-04-25 11:07:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak