Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o działaniach podejmowanych w 2018 roku wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

2019-02-27 11:01:43
Informacja o działaniach podejmowanych w 2017 roku wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

2018-02-23 13:11:18
Informacja w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna dla działki nr 345, obręb Stankowice

2018-02-23 10:28:16
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 roku o wydanej decyzji

2017-08-07 14:31:32
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

2017-03-01 12:26:36