Instrukcja 

 
 Instrukcja obsługi Biuletynu


Podstawa funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmioty władzy publicznej zostały zobowiązane do utworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej czyli w skrócie BIP.

Biuletyn jest ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej. Tworzy się go w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Zaletą Biuletynu jest stała dostępność do informacji - z dowolnego miejsca i o dowolnej porze przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych przeglądarek internetowych, w które wyposażone są praktycznie wszystkie komputery osobiste.

Podstawą funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej są następujące akty prawne:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 61.
  • Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
  • Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
  • Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
  • Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (108KB)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (64KB)

Jak korzystać? - informacje ogólne

Korzystanie z niniejszego Biuletynu Informacji Publicznej nie różni się od przeglądania innych dostępnych w Internecie stron www.

Prosimy o stosowanie tych samych zasad jakie kierują Państwem przy odwiedzaniu różnych zakątków sieci WWW.

W każdej części biuletynu będzie państwu towarzyszyć Menu Główne - dostępne w lewej części okna przeglądarki internetowej. Dodatkowo w treści informacji umieszczonej w prawej części ekranu - znajdziecie Państwo "słowa klucze" tzw. odsyłacze (ang. links), które stanowią powiązania z innymi elementami biuletynu zgodnie z ich znaczeniem.

Wygodnym narzędziem jest udostępniony pod hasłem "SZUKAJ" moduł wyszukiwania . Pozwala on w szybki sposób przeszukać zasoby Biuletynu Informacji Publicznej pod kątem wybranego słowa kluczowego. Po wpisaniu szukanego słowa i kliknięciu na przysisk "WYSZUKAJ" pojawi sie lista stron, w których żądane słowo występuje.

Do komfortowego odbioru informacji zawartych w Serwisie Informacji Publicznej zaleca się rozdzielczość ekranu nie mniejszą niż 1024x768 dpi.

Informacje zawarte w Biuletynie najczęściej podawane są w jednej z 5 postaci:

 • tekstu (HTML)
 • obrazów w formacie GIF lub JPG
 • dokumentów w formacie PDF.
 • dokumentów w formacie ODF (Open Document Format)
 • dokumentów w formacie Microsoft Office (*.doc *.xls *.ppt *.rtf)

Wszystkie udostępniane za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej pliki są zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz.U.05.212.1766 (200KB)).

Oprogramowanie niezbędne do pełnego odbioru treści zawartych w Biuletynie Informacji Publicznych

Publikowany w Biuletynie Informacji Publicznyech tekst w formacie HTML oraz obrazy w formacie GIF lub JPEG poprawnie wyświetla każda przglądarka graficzna stron internetowych (np. MS Internet Eksplorer, Mozilla Firefox, Opera i wiele innych)

Przy publikacji wiadomości wyposażonych w załączniki, wykorzystano funkcjonujący w sieci internet standard publikowania dokumentów w pastaci elektronicznej. Dlatego do odbioru plików w formacie "*.pdf" oznaczonych w biuletynie ikoną niezbędne może okazać się oprogramowanie np. Adobe Reader, które można pobrać (i zgodnie z warunkami licencji wykorzystywać bezpłatnie) ze stron www producenta tego oprogramowania.

Publikowanie dokumentacji w postaci Adobe Portable Document Format (PDF) zapewnia:

 • niezależność platformy programowej odbiorcy (oprogramowanie Adobe Reader istnieje w wielu wersjach nie tylko dla komputerów wyposażonych w oprogramowanie Microsoft Windows)
 • komfort odbioru (informacje docierają do odbiorcy sformatowane w sposób, w jaki zostały wydane przez nadawcę)
 • minimalizację kosztów (oprogramowanie Adobe Reader jest dystrybuowane bez opłat)

Do odbioru dokumentów w formacie ODF (Open Document Format) lub w formacie Microsoft Office (*.doc *.xls *.ppt *.rtf) niezbędne może okazać się oprogramowanie np OpenOffice, które można pobrać (i zgodnie z warunkami licencji wykorzystywać bezpłatnie) ze stron www organizacji rozwijającej produkt

 
 

Liczba odwiedzin : 1158
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Leśnej
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Roszkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Roszkowski
Czas wytworzenia: 2013-01-25 08:22:59
Czas publikacji: 2013-01-25 08:22:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak