Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła 

 

 

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/281/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Leśna na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Leśna właściciele lokali/budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Leśna będą mogli uzyskać pomoc finansową na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła.

Podtawowe informacje:

 • Dofinansowaniem zostanie objęta wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą niespełniających wymagań 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 na źródła ciepła przyjazne środowisku, tj.:
  • kotły gazowe i piece elektryczne;
  • kotły na paliwa stałe lub biomasę spełniające wymagania 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 i/lub wymagania dyrektywy Ecodesign.
 • Warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w lokalu/budynku mieszkalnym, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą niespełniających wymagań 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 za wyjątkiem pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne i pieców objętych ochroną konserwatorską. W powyższych przypadkach konieczne jest trwałe odłączenie pieca od przewodu kominowego, potwierdzone protokołem/zaświadczeniem kominiarskim.
 • Dotację otrzymać mogą osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lokali/budynków mieszkalnych bądź będące najemcą lokalu komunalnego oraz wspólnoty mieszkaniowe korzystające z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.
 • Wnioskodawca na wymianę źródła ciepła może uzyskać dotację w wysokości do 50 % kosztu zakupu nowego urządzania udokumentowanego fakturą:
  • spełniającego wymagania 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 i/lub wymagania dyrektywy Ecodesign, lecz nie więcej niż:
   • 3500,00 zł – w przypadku, gdy urządzenie obsługiwać będzie jeden lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny,
   • 4000,00 zł – w przypadku, gdy urządzenie obsługiwać będzie budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się od 2 do 4 samodzielnych lokali mieszkalnych,
   • 5000,00 zł – w przypadku, gdy urządzenie obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym znajduje się 5 i więcej samodzielnych lokali mieszkalnych.
  • kotła gazowego lub pieca elektrycznego, lecz nie więcej niż:
   • 2000,00 zł – w przypadku, gdy urządzenie obsługiwać będzie jeden lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny,
   • 2500,00 zł – w przypadku, gdy urządzenie obsługiwać będzie budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się od 2 do 4 samodzielnych lokali mieszkalnych,
   • 3000,00 zł – w przypadku, gdy urządzenie obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym znajduje się 5 i więcej samodzielnych lokali mieszkalnych

Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane będą od dnia 18 stycznia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 roku, a wszystkie prace związane z wymianą źródła ciepła powinny zostać wykonane do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Leśna.

Pełna treść uchwały

 

Załączniki

wniosek.pdf

Data: 2018-01-15 10:37:29 Rozmiar: 43.53k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 498
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Leśnej
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Pawłowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Pawłowski
Czas wytworzenia: 2018-01-15 10:37:29
Czas publikacji: 2018-01-15 10:37:29
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-31