Wykaz spraw 

 
 
Akty stanu cywilnego                                                               
 
Alkohol  
 
Architektura i budownictwo  
  • Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  • Wypis ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego
  • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna
 
Dowody osobiste  
 
Działalność gospodarcza  
 
Gospodarka gruntami, geodezja,ochrona środowiska
 
 
Informacja publiczna  
 
Inwestycje w gminie  
  • Zajęcie pasa drogowego
 
Meldunkowe sprawy  
 
Organizacje pozarządowe  
  • Oferta realizacji zadania publicznego
  • Sprowazdanie z realizacji zadania publicznego
 
Podatki i opłaty  
 
Sprawy wojskowe  
 
   
   
   
 

Liczba odwiedzin : 4024
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Leśnej
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Roszkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Roszkowski
Czas wytworzenia: 2011-06-07 11:55:02
Czas publikacji: 2019-01-23 17:12:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak