Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-25 14:48:30 Sołectwa / Sołectwa Karolina Foltyńska Edycja artykułu
2017-05-25 14:42:04 Zamówienia publiczne 2017 / Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Jednostek Gminy Leśna Łukasz Roszkowski Publikacja artykułu
2017-05-25 10:14:36 Zarządzenia Burmistrza 2017 / Zarządzenie nr 139/2017 Burmistrza Leśnej z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie obniżenia w siódmym przetargu ustnym nieograniczonym ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej określonej granicami działki nr 6/8 obręb Leśna Karolina Foltyńska Publikacja artykułu
2017-05-24 10:28:08 Zarządzenia Burmistrza 2017 / Zarządzenie nr 138/2017 Burmistrza Leśnej z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Karolina Foltyńska Publikacja artykułu
2017-05-24 10:23:21 Zarządzenia Burmistrza 2017 / Zarządzenie nr 137/2017 Burmistrza Leśnej z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Pobiednej przy ul. Strzeleckiej 6 Karolina Foltyńska Publikacja artykułu
2017-05-24 10:11:25 Zarządzenia Burmistrza 2017 / Zarządzenie nr 136/2017 Burmistrza Leśnej z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społecznośći lokalnych pn. "Rodzinne zawody wędkarskie dla mieszkańców Gminy Leśna" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie Karolina Foltyńska Publikacja artykułu
2017-05-24 09:49:24 Zarządzenia Burmistrza 2017 / Zarządzenie nr 135/2017 Burmistrza Leśnej z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. PIKNIK SPORTOWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA "BIEGAJ Z NAMI" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Karolina Foltyńska Publikacja artykułu
2017-05-23 12:48:13 Wyniki postępowania 2017 / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Piotr Sudnik Publikacja artykułu
2017-05-23 11:07:06 Zarządzenia Burmistrza 2017 / Zarządzenie nr 134/2017 Burmistrza Leśnej z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "40 lecie klubu kajakowego w Gminie Leśna. Jubileuszowe spotkanie zawodników i członków" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie Karolina Foltyńska Publikacja artykułu
2017-05-23 10:32:14 Zarządzenia Burmistrza 2017 / Zarządzenie nr 133/2017 Burmistrza Leśnej z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Leśna prawa własności działki nr 652/11 położonej w obrębie miasta Leśna będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Karolina Foltyńska Publikacja artykułu