Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-25 13:31:13 Zamówienia publiczne 2018 / Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Leśna Piotr Sudnik Edycja artykułu
2018-06-25 12:39:16 Zarządzenia Burmistrza 2018 / Zarządzenie nr 123/2018 Burmistrza Leśnej z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. "Najładniejszy ogródek przydomowy, zagroda, gospodarstwo agroturysyczne Gminy Leśna" w roku 2018. Elżbieta Kwiatkowska Publikacja artykułu
2018-06-25 12:38:56 Wyniki naboru / Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Leśnej Mirosław Słodziński Publikacja artykułu
2018-06-25 12:38:46 Wyniki naboru / Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. inwestycji w UM w Leśnej Mirosław Słodziński Archiwizacja artykułu
2018-06-25 12:33:39 Zarządzenia Burmistrza 2018 / Zarządzenie nr 122/2018 Burmistrza Leśnej z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami miejscowości Kościelniki Górne, Janówka i Kościelniki Średnie konsultacji społecznych dotyczących podziału Sołectwa Kościelniki na dwa odrębne sołectwa oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom. Elżbieta Kwiatkowska Publikacja artykułu
2018-06-25 08:47:30 Zamówienia do 30 tys. euro / Pełnienie nadzoru archeologicznego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie badań archeologicznych zadania polegającego na utworzeniu placu utwardzonego przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej Piotr Sudnik Publikacja artykułu
2018-06-22 08:29:24 Konsultacje społeczne / Konsultacje społeczne dotyczące podziału Sołectwa Kościelniki na dwa odrębne sołectwa. Sebastian Fronc Edycja artykułu
2018-06-21 12:41:59 Konsultacje społeczne / Konsultacje społeczne dotyczące podziału Sołectwa Kościelniki na dwa odrębne sołectwa. Sebastian Fronc Edycja artykułu
2018-06-21 12:34:50 Konsultacje społeczne / Konsultacje społeczne dotyczące podziału Sołectwa Kościelniki na dwa odrębne sołectwa. Sebastian Fronc Publikacja artykułu
2018-06-20 14:04:34 Wyniki postępowania 2018 / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania Piotr Sudnik Publikacja artykułu