Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-24 11:13:34 Rok 2018 / Sprawozdania za I kwartał 2018 r. Renata Komaiszko Publikacja artykułu
2018-04-24 09:14:16 Przetargi 2018 / I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Grabiszycach Dolnych, określonej granicami działki nr 219, stanowiącej w 1/2 wlasność Gminy Leśna Sebastian Fronc Publikacja artykułu
2018-04-24 09:08:37 Przetargi 2018 / II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Leśnej, określonej granicami działek nr 8/3 i 8/12 o łącznej pow. 1847 m2 Sebastian Fronc Publikacja artykułu
2018-04-20 11:03:09 Przetargi 2018 / Informacja Burmistrza Leśnej o rozstrzygnięciu przetargu na wybór agenta emisji obligacji Gminy Leśna Mirosław Słodziński Publikacja artykułu
2018-04-19 15:22:02 Wybory uzupełniające 2018 / obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa Sołectwa Szyszkowa Sebastian Fronc Edycja artykułu
2018-04-19 09:07:31 Wybory uzupełniające 2018 / obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa Sołectwa Szyszkowa Sebastian Fronc Publikacja artykułu
2018-04-19 08:45:00 Konsultacje społeczne / Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Pobiedna w sprawie zmiany nazwy części ulicy Nowomiejska Sebastian Fronc Publikacja artykułu
2018-04-19 08:19:39 Zarządzenia Burmistrza 2018 / Zarządzenie nr 82/2018 Burmistrza Leśnej z dnia 18.04.2018 roku w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Leśnej. Elżbieta Kwiatkowska Publikacja artykułu
2018-04-19 08:17:18 Zarządzenia Burmistrza 2018 / Zarządzenie nr 81/2018 Burmistrza Leśnej z dnia 18.04.2018 roku w sprawie obniżenia w drugim przatargu ustnym nieograniczonym ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej określonej granicami działki nr 8/3 i 8/12 położonej w Leśnej przy ul. Baworowo. Elżbieta Kwiatkowska Publikacja artykułu
2018-04-19 08:16:48 Zarządzenia Burmistrza 2018 / Zarządzenie nr 80/2018 Burmistrza Leśnej z dnia 18.04.2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. Elżbieta Kwiatkowska Publikacja artykułu