Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-22 12:57:24 Ogłoszenia, informacje / XLI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej - 29 listopada 2017 roku Monika Martyniak Publikacja artykułu
2017-11-22 12:56:04 Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej / Ogłoszenie o Komisjach Monika Martyniak Publikacja artykułu
2017-11-18 08:34:40 Referat Organizacyjny / Referat Organizacyjny Łukasz Roszkowski Edycja artykułu
2017-11-17 14:24:31 Oświata / Zaktualizowane stawki dotacji dla szkół i przedszkoli na 2017 rok obowiązujące od 1 listopada 2017 roku Mirosław Słodziński Publikacja artykułu
2017-11-16 14:07:24 Zarządzenia Burmistrza 2017 / Zarządzenie nr 273/2017 Burmistrza Leśnej z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Karolina Foltyńska Publikacja artykułu
2017-11-16 13:55:54 Zarządzenia Burmistrza 2017 / Zarządzenie nr 272/2017 Burmistrza Leśnej z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna. Karolina Foltyńska Publikacja artykułu
2017-11-16 12:14:57 Zarządzenia Burmistrza 2017 / Zarządzenie nr 271/2017 Burmistrza Leśnej z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Leśnej. Karolina Foltyńska Publikacja artykułu
2017-11-16 11:49:07 Zarządzenia Burmistrza 2017 / Zarządzenie nr 270//2017 Burmistrza Leśnej z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej. Karolina Foltyńska Publikacja artykułu
2017-11-16 11:35:30 Zarządzenia Burmistrza 2017 / Zarządzenie nr 269/2017 Burmistrza Leśnej z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej. Karolina Foltyńska Publikacja artykułu
2017-11-16 11:03:26 Zarządzenia Burmistrza 2017 / Zarządzenie nr 268/2017 Burmistrza Leśnej z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie : Ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0032/17 pn.: „Akademia równych szans”, realizowanego na podstawie umowy Nr RPDS.10.02.01-02-0032/17-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Foltyńska Publikacja artykułu