Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-18 13:18:00 Zamówienia publiczne 2018 / Budowa pięciu siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Leśna I - unieważnione Piotr Pawłowski Edycja artykułu
2018-10-18 13:08:13 Zamówienia publiczne 2018 / Budowa pięciu siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Leśna II Piotr Pawłowski Publikacja artykułu
2018-10-17 08:16:11 Ogłoszenia o naborze / Burmistrz Leśnej ogłasza nabór na wolne stanowisko - sprzątaczki w UM w Leśnej Mirosław Słodziński Publikacja artykułu
2018-10-16 13:14:37 Oferty złożone w trybie pozakonkursowym / Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Czas na Pobiedną” na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy Mirosław Słodziński Publikacja artykułu
2018-10-16 09:22:55 Ogłoszenia o naborze / Burmistrz Leśnej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Leśnej Mirosław Słodziński Publikacja artykułu
2018-10-16 09:20:22 Wyniki naboru / Burmistrz Leśnej informuje o wynikach naboru na stanowisko podinspekora ds. ochrony środowiska w UM w Leśnej Mirosław Słodziński Publikacja artykułu
2018-10-15 15:01:07 Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 2018 / Protokół wyników głosowania w wyborach Młodzieżowej Rady Gminy w Leśnej z dnia 15 października 2018 r. Łukasz Roszkowski Publikacja artykułu
2018-10-12 16:09:03 Zamówienia publiczne 2018 / Budowa pięciu siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Leśna I - unieważnione Piotr Pawłowski Edycja artykułu
2018-10-12 16:08:57 Zamówienia publiczne 2018 / Budowa pięciu siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Leśna I - unieważnione Piotr Pawłowski Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2018-10-12 15:24:17 Ogłoszenia, informacje / LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej - 18 października 2018 roku Monika Martyniak Publikacja artykułu